Žuvis plaukianti prieš srovę (2020)

  • Drama
  • 1val. 43min.

Andrėja – moteris be praeities. Ji žaisminga, tiesi, linksma, nuoširdi, nenuspėjama. Filipas ir Martinas – tėvas ir sūnus, neabejingi Andrėjai. Jos atsiradimas turėtų užpildyti tuštumą, atsiradusią mirus žmonai ir motinai Hanai. Prasideda geismo vasara, bet vidinė tuštuma, besiverianti veikėjų sielose, ragina juos ieškoti paguodos ir saugumo. Visi trys kurį laiką gyvena anapus visuomenės ribų, bet galiausiai pasiduoda žmogiškiems troškimams. Meilę aptemdo baimė, o dabartis išnyksta rytojaus miglose.

Andrea, a woman without a past – playful, direct, vivacious, honest, unpredictable. Philipp and Martin are father and son – and both love Andrea. Andrea’s presence should fill the gap of the Hanna, the recently deceased wife and mother. A summer of desire follows. But the inner emptiness inside each person begins to seek consolation and security. Three people live outside of social norms and then fail because of their all too human wishes. Love is suppressed by fear, and the present disappears in the mist of tomorrow.

Director

Eliza Petkova

Subtitrai

English, Lithuanian

Šalis

Germany