Accessibility Links

Priešpaskutinysis

Drama, Comedy 2h 0m 2020

Niekuo neišsiskiriantis komunalinio ūkio darbuotojas atvyksta į milžinišką betoninį pastatą. Jis turi atlikti paprastą kasdienę užduotį – nurašyti vandens skaitiklių rodmenis. Tačiau tai padaryti pasirodo sunkiau, nei būtų galima pamanyti. Vos įžengęs į vidų jis įsukamas į kafkišką intrigų ir biurokratijos sūkurį, kuriame sveiko proto dėsnius pakeičia absurdo logikos klegesys.

An insignificant Water Inspector arrives at a giant remote building in order to register the residents’ water meters. Before he knows of it, he finds himself trapped inside the building facing an “Alice in NO-Wonderland”-like maze of obstacles. In his attempt to escape, perception of reality, the rational, and the remnants of his human existence is turned upside down.

Subtitles

English, Lietuvių Kalba

Country

Denmark