Accessibility Links

Mėlynasis mėnulis

Fantasy, Animation 9m 2021

Tai metaforiška priešmirtinė banginio kelionė kosmosu, prisimenant savo gyvenimą, kuris, netikėtai, labai panašus į mūsų visų.

An allegorical whale’s journey through space, reliving his life, which, surprisingly, is similar to that of our own.

Country

Lithuania