Accessibility Links

Bergmano sala

Drama 1h 48m 2020

Jauna amerikiečių kino režisierių pora randa prieglobstį vasarai mitinėje Faro saloje. Laukinės gamtos apsuptyje, kurioje gyveno ir kūrė Bergmanas, jie tikisi rasti įkvėpimą savo naujiems darbams. Lėtai slenkant dienoms, salos kerai apsvaigina merginą ir paskandina prisiminimuose apie pirmąją meilę. Ribos tarp tikrovės ir vaizduotės vis labiau blanksta, o jaunuoliai pradeda nesulaikomai tolti vienas nuo kito. Režisierė atiduoda pagarbą kino istorijai ir subtiliai interpretuoja pagrindinę Bergmano kūrybos temą – žmonių tarpusavio santykių slėpinius.

A young couple of American filmmakers find refuge for the summer on the mythical island of Faro. Surrounded by the wildlife in which Bergman lived and worked, they hope to find inspiration for their new work. As the days go by slowly, the enchantment of the islands stuns the girl and drowns her in memories of her first love. The boundaries between reality and imagination are fading, and young people are starting to move away from each other unstoppably. The director pays homage to the history of cinema and subtly interprets the main theme of Bergman’s work - the mysteries of human relationships.

Director

Mia Hansen-Løve

Subtitles

Lietuvių Kalba

Countries

France, Sweden